ขั้นตอน
การสั่งซื้อออนไลน์
ขั้นที่ 1

• เลือกเมนู "Product details" บนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ


 

ขั้นที่ 2
• กรอกจำนวน สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
• เลือกเมนู "ADD TO CART" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป


 

ขั้นที่ 3
• เลือกเมนู "แสดงรถเข็น" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

 

ขั้นที่ 4
• เลือกเมนู "Add/Edit billing address information" เพื่อเพื่อกรอกที่อยู่ในใบกำกับภาษี(ใช้เป็นที่อยู่ในการส่งสินค้า)
• กรณี ไม่ใช้ที่อยู่จัดส่งสินค้าเดียวกันกับที่อยู่ในใบกำกับภาษี เลือกเมนู "Add/Edit shipment address" เพื่อกรอกที่อยู่ในใบกำกับภาษี(ใช้เป็นที่อยู่ในการส่งสินค้า)

 

ขั้นที่ 5
• ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
• กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ในหัวข้อ "Add/Edit...." ให้ครบถัวนทุกช่อง (ห้ามเว้นว่างช่องที่มีเครื่องหมาย *)
• เลือกเมนู "SAVE" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไปขั้นที่ 6
• ระบบจะคำนวนค่าไปรษณีย์ EMS ให้อัตโนมัติ
• ระบบจะแจ้งรายละเอียดบัญชีการชำระเงิน ดังนี้:
ชื่อบัญชี   บริษัท กราฟแพค จำกัด
ธนาคาร   กสิกรไทย
สาขา       บางมด
บัญชี       ออมทรัพย์
เลขที่      090-2-49234-8

 

ขั้นที่ 7
*ต้องกดเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ (Click here to read terms of service and check the box to accept them.) เพื่อให้ระบบดำเนินการขั้นต่อไป
• จากนั้น ลงมาด้านล่างสุด เลือกเมนู "Check Out Now"

 

ขั้นที่ 8
สิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อ และตรวจสอบอีเมล์ (ที่แจ้งไว้) เพื่อรับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อจาก กราฟแพค
• กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร รายละเอียดดังนี้:
 
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาบางมด
  บัญชี:       ออมทรัพย์
  เลขที่:      090-2-49234-8
  ชื่อบัญชี:   บริษัท กราฟแพค จำกัด 

ขั้นที่ 9
• เมื่อโอนชำระเงินแล้ว แจ้งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    หรือโทร: 02 874 1301 ถึง 4    หรือโทรสาร: 02 874 1305
ขั้นที่ 10
• รอรับการจัดส่งสินค้า (กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2-3 วัน, ต่างจังหวัด 4-7 วัน)